Div. Kompendium for seminararbeid og prosjektarbeid

https://view.genial.ly/61ddae05864d450de8d428e4/interactive-image-det-opprorske-teateret-gjennom-tiden https://view.genial.ly/61d5cf511d0f2b0ded905450/interactive-image-shakespeare-i-perspektiv https://view.genial.ly/61dc410f31b9a00dc9982476/presentation-dokumentar-teater-intro-og-oppgave kommer: Teater søker mening   Middelalderen: troper a. Teater som massemedia og formidling av religiøst budskap Moderne teateret: Da sa Nietzsche, “God is dead”: a. Wagner* og teateret…