“Museum Theatre”

MUSEUM THEATRE

Museum Theatre er brukt hovedsakelig å referere til

  • teater oppsetninger som skal ta i bruk teaterets virkemidler/spillestil fra den opprinnelig epoke  – målet er vanligvis utdanning eller forskning: for eksempel Folgers Restoration Shakespeare prosjekter – men The Mousetrap i London er en turist-orienterte forestilling og kan også regnes som museum theater (forestillingen innebærer et slags meta-perspektiv)
  • bokstavelig: teater produksjoner som spiller i museer eller andre utdannings-orienterte settinger

Når vi snakker om “museum theatre” i forbindelse med å sette opp klassiske teaterstykker for et teatervant publikum, det er noe vi prøver å unngå.

Dere kan finne mer her.