Ekstra: Marie Vernier

Den første profesjonell kvinnelig skuespiller?

Marie Vernier ca.  1590–1627
Fransk

Svært lite informasjon om henne – men er ofte holdt fram som den første kvinnelig skuespiller i Frankrike.

Wikipedia:

Vernier was the leading lady and co-director of Valleran-Lecomte‘s theatre company, which performed in Hôtel de Bourgogne in Paris and toured the country and the Spanish Netherlands.
(Kilde: Women on the stage in early modern France : 1540-1750. Cambridge: Cambridge University Press.)