Viktig vurderingsdatoer for TIP2

(Bilde er  via Dreamstime CCO)

Skoleåret 2020-2021

Første termin

Dato for formelle vurderinger  

LO1 uke 44 skriftlig innlevering –  et manus eller teori oppgave om Brecht, Artaud og fornyere
LO2 uke 51 TK kompetansemål skriftlig innlevering – gruppe regikonsept og indiv. framdriftsplan (indiv.) for TEP2 devising prosjekt

Andre termin

LO1 uke 12 skriftlig innlevering – metateater regikonsept med et teaterhistoriske perspektiv
LO2 uke 19 muntlig praktisk innlevering – TK samt kompetansemål i andre kjerneområder (se oppgaven)
Ansvarsområdet for devised forestillingen og en
teateranalyses av egen oppsetning