Myter om læringsstil og den “Growth Mindset”

(Bilde via BigLifeJournal.com)

Det er ingen god forsking som støtter ideen at vi har læringstiler som fungerer best for oss.

En grundig forskningsoppsummering fra 2009 konkluderer med at det ikke er forskningsfunn som tilsier at læringsstiler bør brukes i pedagogisk praksis og at begrensede ressurser heller bør brukes på tiltak som vi vet har god effekt

(Kilde:  Monica Melby-Lervåg. “Gir det bedre læring å finne sin egnen læringstil?”(2018). Udanningsforsking.no )

Å holde fast til en tilnærming fordi du “bare er sånn” kan hindre deg fra læring.

Ironisk nok er det ofte elever som sliter mest som holder fast til de kjente og komfortabel teknikker  – som ikke  har fungerte bra før. Det er med for å overbevise dem at de ikke er glup – og det er ikke sannheten. Forskjellige innfallsvinkler i forskjellige kontekst: det finnes ingen fasit for læring som dekker alle tilfeller.

“Sånn er jeg” og “sånn lærer jeg” er eksempel på fixed mindset tenkning.

 

Du kan osgå høre om det myten om læringstiler her på Podcast (engelsk).

Og mer om “growth mindset” her, hvor elever snakker med pedagogen Carol Dweck.