“Postmortem” selvvurdering

Refleksjon og selvvurdering av produksjonsarbeid:  ide til forestilling:  

(Skuespillerens selvevaluerings mal er her.) 

Don’t try to “judge” or grade the process or performance, but discuss the advantages and disadvantages that your choices had in terms of the development of the production and the final product.  

How did your chosen approaches help/hinder you in conflict resolution, in the creative process, the communication of the directorial concept? 

Drøft: 

 1. Hvordan fungert organisasjonsmodellen? 
 2. Hvor tydelig var dere med etiske retningslinjer og rutiner for samarbeid?  
 3. Hvor effektiv var deres oppvarmings øvelser/ritualer Bruk av stemmeøvelser?
 4. Hvordan fungert formidling av regikonseptet i forhold til ensembles forståelse under prosessen?  
 5. Hvordan fungerte de dramaturgiske valg dere tok? 
 6. Hvordan fungerte de sceniske virkemidler* i forhold til regikonseptet i forestillingen?
  (*Drøft hver for seg: formidling av tekst, lys, scenografi, kostyme/sminke, osv.) 
 7. Hadde produktet et helhetlig estetiske utrykk?
 8. Hvordan fungert publikumskontrakt, samspill, og spillestil i forhold til regikonsept? 
 9. Hvordan oppfattet publikum forestillingens regikonsept?
 10. Hvordan fungert deres økonomisk modell? Hva hadde dette å si for produktet? 
 11. Hvordan fungert deres markedsføringsplan