Teateranalyse

TEATRAL – TEATRALSK – TEATRALSKE

Hva betyr teatral? 

 • en bestemt type kommunikasjon
 • oppstår når noen i en prosess defineres som opptredende, og noen andre som tilskuer
 • begivenhet skjer i en avgrenset tid og en spesifikk rom som skiller seg fra hverdagen
 • oppleves når publikum identifiserer at det er en dobbeltheten til stedet

As with everything on this webpage, this is an (over)simplified introduction ideas of experts in the field. Information here is annotated summary of information in the book Forestillingesanalyses, en introduktion. By Michael Eigtved. Forlaget Samfundslitteratur, 2007.


Similar to the way that we write any other theoretical paper in this class, a theater analysis begins with a hypothesis

While it is possible to point out references to traditions, the focus of an analyses is the performance itself – in the specific context – and the experience it provides for an audience.


Når vi analysere en teatral begivenhet (ifølge Michael Eigtved) vi skal være mer fokuserte på det vi opplever enn hvordan forestillingen ble til (f.eks. arbeidsmetoder eller regissørens intensjoner). 

Formålet med en analyse er heller ikke å vurdere om forestillingen var bra eller dårlig. 

Formålet med analysen er derfor at fokusere på, hvad man som publikum kunne få ud af at overvære en bestemt begivenhed, hvilke elementer der spiller sammen i den og på hvilken måde, hvordan dette dels kan sættes i sammen hæng med den verden vi lever i dag, dels kan indsættes i en historisk forståelsesrammen. 

Men en teateranalyse er veldig subjektivt, det allikevel kan sammenlignes med en vitenskaplige metode: 

Vitenskap

 • utforme en hypotese
 • tilegne seg reelle erfaring (empiri)
 • drøfte årsaksforklaring 
 • tolkning

Forestillingsanalyse

 • definere analytiske spørsmål/spesifikke interesse
 • opplevelse/erindring 
 • samspillet i opplevelse 
 • kontekstualisering 

NB: Se og ta i bruk Patrice Pavis sitt spørsmål skjema for veiledning i analysen.