Tips til «Trouble-shooting» øvelser for skuespiller

(Bilde via TechRepublic)

Noen av øvelser kan knyttes til en bestemt pedagog – noen av de er blitt brukt lenge av mange med mange vri.

Formidling av undertekst:

Meisers repetisjonsøvelse
Cohens GOTEsheet og klargjøring av beats

Tillit mellom medspillere:

Vektfordeling øvelser
Speil øvelser
Kontakt improv
«Soft focus» øvelser
Improvisasjon uten publikum med fokus på felles skapelseglede: «ja!» (ikke teatersport!)

Troverdighet i forhold til fysiske handlinger: 

Gjenskapelse og/eller observasjon av faktiske forhold
Meisners «behavior over words»

Rolleidentifikasjon: 

Penkas 5 spørsmål
Hot  seat
Improvisasjon i rollen med kostymer og rekvisitter

Svak intensjon/intensitet/energi:

Laban «lite»
Viewpoints
Meisers repetisjonøvelser
Corey sin bokstaveliggjøring av taktikk i øvelser
Lecoqs gradering av intensitet, stor/liten

Kjedelig scener
(Monotont dramaturgi)

Cohens GOTEsheet og klargjøring av beats
Lecoqs gradering av intensitet, stor/liten
Kartlegging av bevisst/ubevisst bruk av dramturgiske valg