Viewpoints arbeidsprosess

(Bilde via Slideshare)

As with everything on this webpage, this is an (over)simplified introduction to the ideas of experts in the field. Information here is annotated summary of information in the book The Viewpoints Book, by Anne Bogart and Tina Landau. Published by Theater Communications Group, 2005.

Forklart av Jon Sverre Aase:

“Viewpoints er et sett med prinsipper, et felles språk for å forstå det som skjer på en teaterscene, som har forskjellige nytteområder: 1) for å trene skuespilleren – å fokusere mindre på karakterens psykologi, men mer på observasjon og bevegelse/kroppsspråk; 2) å bygge opp et ensemble; og 3) å skape bevegelse/handling/arrangement på scenen.

Det er altså prinsipper, som skuespilleren eller regissøren/koreografen, kan være bevisst på og bruker når de jobber med teater. Med andre ord, det er både en skuespillerteknikk (ikke «indre» rollearbeid), en arbeidsmåte for ensemble, og regiteknikk/regigrep.

Fra “The Viewpoints Book”:

Viewpoints is a philosophy translated into a technique for (1) training performers; (2) building ensemble; and (3) creating movement for the stage.

Viewpoints is a set of names given to certain principles of movement through time and space; these names constitute a language for talking about what happens onstage.

Viewpoints is points of awareness that a performer or creator makes use of while working.” (Bogart & Landau 2005: 7).”


Mary Overlie utviklet Six Viewpoints på 1970-tallet som en måte å strukturere danseimprovisasjon i tid og rom: Space, Shape, Time, Emotion, Movement og Story.

Anne Bogart og Tina Landau adapterte “The Viewpoints” for arbeid for teater.

 • demokratiske scenearbeid
 • improvisatoriske scenearbeid
 • mindre fokus på rollefigurens psykologi

9 fysiske viewpoints
5 kvaliteter for stemmenbruk


Bogart og Landaus Viewpoints 

Tid

 • Tempo 
 • Varighet (duration) 
 • Kinestetisk respons 
 • Repetisjon 

Rom

 • Form (kroppens form/linjer i rommet) 
 • Gest 
 • Arkitektur 
 • Romlig relasjon 
 • Topografi (mønster i rommet skapt av skuespilleren) 


Stemme/lyd/musikk
:  

 • Toneleie (pitch) 
 • Volum (dynamic) 
 • Stillhet (silence) 
 • Tempo og varighet (acceleration/deceleration) 
 • Klang (timbre) 
 • Form (formen av ord) 
 • Arkitektur (lyd i forhold til rommets struktur/tekstur) 


Musikk 

 • Tempo 
 • Rytme 
 • Harmoni 
 • Volum 

 


 

Se “Understanding Viewpoints for Actors”

Viewpoints notater på norsk