Stella Adler

Stella Adler 1901 – 1992
amerikansk

  • var influerte av Stanislavski mens han besøkt USA i 1922
  • (sammen med Sanford Meisner) var en medlem av The Group Theatre etablert av Cheryl Crawford, Harold Clurman og Lee Strasberg
  • studerte hos Stanislavski i Paris – etter han hadde utviklet sin teorier vekk fra “emotional memory” –  hun brudd da med The Group Theatres Method Acting
  • etablerte Stella Adler Studio of Acting i 1949

 

An brief introduction and 3 exercises to work with:

  1. Imagination Exercise
  2. Paraphrasing
  3. Inner justification

Instruksjoner: The Acting Guide