Diverse administrative mal og ressurser

(Bilde via IconExperience)

PRODUKSJONSPLANLEGGING

Enhver kunstnerisk avgjørelse får en produksjonsmessig konsekvens.

Enhver produksjonsmessig forutsetning har kunstneriske føringer.

Begrep og modeller:

Organisasjonsmodeller.

Produsenthåndboken A-Å fra Proscen

Budsjetteksempel fra FFUK


Mal:

Produksjonskoordinering padlet

Produksjonsplan

Produksjonsmøte – sakslist

Skyggebudsjett mal


Tips:

Søknadskriving (Kulturråd)

Markedsføring plan