Manual for Teaterproduksjon på Vågen

(Bilde via Regent Theatre)

MANUAL FOR TEATERPRODUKSJON PÅ VÅGEN VGS

Forestilling på drama, både lærerstyrt og elevstyrte prosesser følger denne manualen.

Dead line (konkrete datoer) for de ulike delene av prosessen avklares i oppstart av prosjektet i et planmøte med avdelingsleder og med teknisk sjef.

Repertoire

 • valg av repertoire eller materiale til produksjonen
 • skaffe manus gjennom dramas katalog eller andre kilder – biblioteket er hjelpsomme
 • avklare rettigheter
 • 80 års grensen for fritt bruk (pass på oversettleser!)
 • nålevende forfattere – ta direkte kontakt eller gjennom Dramatikerforbundet
 • ikke endre eller legge til tekst eller roller uten tillatelse

Produksjon

 • avklare samarbeidsmuligheter med andre programområder på huset
 • utvikle konsept og rammer
 • en gruppe / flere grupper?
 • spille samme dag?

Økonomi

 • presentere budsjett for avdelingsleder, basert på billettinntekter og med mål om bærekraftige produksjoner
 • avklare evnt spesielle innkjøp med avdelingsleder i forkant
 • føre regnskap i prosessen (samme oppsett som budsjett)
 • etablere system for utlegg og kvitteringer

Vågensalen

 • avklare dato og prosess med avdelingsleder
 • booke salen direkte til teknisk leder (evt via veilederen) så fort datoen er klar

frister i produksjonsprosessen må avklares med teknisk sjef

 • tekniske behov (for eksempel lysdesign)
 • produksjonsplan med prøveplan for tekniske prøver i Vågensalen
 • teknisk manus leveres lys- og lystekniker

Black Box/White Box eller andre rom

 • avklare dato og prosess med avdelingleder og team
 • booke rom / avklare endringer for andre elevgrupper, også Sandnes Kulturskole
 • avklare teknisk behov og evnt hjelp med teknisk leder så fort datoen er klar
 • tekniske behov (for eksempel lysdesign)
 • produksjonsplan med prøveplan for tekniske prøver
 • teknisk manus leveres lys- og lystekniker

PR

 • avklare evnt samarbeid med MK – mediedesign
 • avklare bruk av Teaterkompanitid
 • avklare bruk av sosiale medier med avdelingsleder
 • lage en kalender med markedsføring tiltak
 • avklare plakater/flyers og andre trykte publikasjoner

Billettsalg

 • avklare priser med avdelingsleder/rektor
 • bruke alle dramaelever til å selge billetter, avklare antall for hver elev (evnt ulikt antall på ulike trinn?)
 • avklare rabatter/grupper o.l
 • avklare evnt skoleforestillinger på huset eller for andre skoler med avdelingsleder
 • avklare med Servicesenteret bruk av billettportalene og forhåndsalg
 • avklare  dato for å levere inn forestillingsinfo til Servicesenteret ( evt. via veilederen) – levere bilder i pixel str: 222 x 222 pixler, 142 x 180 pixler, 351 x 214 pixler og 983 x 333 pixler, samt kort tekst med presentasjon av stykket
 • avtale gjennomføringen av selve forestillingsdagene mht salg av billetter

Kantine

 • avklare med avdelingsleder evnt servering/salg i forbindelse med forestillingen
 • avtale med ISS hvis kantinen skal være åpen, melde dag og tid

 

(Kilde: Utarbeidet av Hilde Blesvik)