Å skrive logg vs. å drøfte

(Valentin de Boulogne, St. Paul Writing his Epistles, c. 1620 evt.
Kilde: Wiki Commons, PD-Old-100)

Forskjeller mellom loggføring og drøfting:

Å skrive logg Å drøfte
Å beskrive og reflektere over egen erfaring Å reflektere over egen erfaring i lys av etablerte teorier
Å skrive fra ens eget synspunkt Å sette seg inn i flere synspunkt og sammenligne dem
Å dokumentere prosessen Å dokumentere kunnskap og evne til å reflektere over andres teorier
Å være kreativ og assosiere fritt Å være logisk og assosiere innen en gitt ramme
Å formidle dine tanker Å formidle din evne til å forstå og tenke kritisk* rundt dine egne og andres påstander

*Å være kritisk betyr ikke å kritisere eller finne feil, men å vurdere en påstand fra flere synsvinkler.

Å drøfte er som å engasjere seg i en dialog som allerede er i gang blant fagfolk. Det betyr man bruker forventet fagspråk og avgrenser fagbegrep hvor nødvendig. Med større oppgaver støtter man argumentene sine med å henvise til framtredende teorier i fagmiljøet.

Selv en “ny” idé skal vokse ut av den “faglig hage”. Husk at det da viktig at etablerte påstander dokumenteres med kildeanvisning.


Generell veiledning til oppgaveskriving for drøfting i forhold til egenproduksjon i VG3:

En dramaelev bør kunne snakke om teater på en faglig måte –
det bør skille seg ut i fra måten en på gaten snakker om teater.

 1. Les alltid oppgaven nøye. Kjekk alltid oppgaven flere ganger også mens man skriver.
 2. Det kan være en god idé å lage hypotese og en disposisjon før og mens man skriver.
 3. Å drøfte er å vurdere en idé fra flere sider: å argumentere for og i mot.
 4. Informasjon som ikke er relevant til oppgaven er bortkastet tid. ”Fyll” er aldri en fordel.
 5. Innhold er viktigere enn presentasjon. Alltid.
 6. Ingen ting er selvsagt: Tro ikke at leseren vil trekke samme konklusjoner som deg fra dine eksempler. Knytt alltid sammen alle tråder, selv om du tror du overforklarer.
 7. Drøfting er en akademisk aktivitet. Drøfting handler om argumenter. Hva man føler/synes er sjelden relevant til en drøftingsoppgave.
 8. Man begynner (vanligvis) med en hypotese og konkludere med at man har bekreftet eller avkreftet den.

Tips:

 • Når dere drøfter og vurderer en oppsetning, er det mer meningsfullt å diskutere hva kunne ha blitt gjort annerledes under samme forhold enn å si “om vi hadde hatt mer tid”. Om dere skal diskutere hvordan dere kunne ha gjort ting annerledes under andre forhold, tenk helt andre forhold!
 • Med mindre oppgaven ber dere å vurdere om prosjekt var gøy, ikke konkludere “det var gøy” (osv)
 • Når dere er “ferdig” gå tilbake og se om dere har knyttet alle tråder, presisert alle påstander osv.
 • Når sidetall til fagbok eller artikler er gitt med oppgaven, ta det som en selvfølge at læreren forventer å se fagbegrep og relevante teorier tatt opp og diskutert i din innlevering
 • Være helt sikkert på fakta som er “allmenkjent” – fordi de ofte er feil
 • Wikipedia er ikke en bra kilde, men det er et fantastisk utgangspunkt for kilder (se fotnoter)