Begreper for Bevegelse og teater fag

Arrangement (Blocking)

og…

KOMPOSISJON OG KOREOGRAFI


Når du arbeider med form, er komposisjon og koreografi sentrale begreper.

Komponere kommer fra gresk og betyr oppbygning, det å sette sammen enkelt deler til en helhet. Begrepet refererer spesielt til en person som noterer musikken slik at andre kan framføre den. […]

I dag brukes ordet komposisjon i vid betydning innenfor alle kunstformer. […]

Koreografi (gresk choros, kordans, og grafein, skrive) betyr egentlig ”danseskrift” . Koreografen har, helt fra den greske antikken vært fortolker* av bevegelse og en spesialist på området. I dag menes med koreografi først og fremst komposisjon og rekkefølge av bevegelser i dans.

I vid betydning brukes koreografi også for andre sekvenser med bevegelse, for eksempel i kampsportscener på film, eller i teater, eller som her; vi bruker det i forbindelse med teater og bevegelse.

Vi snakker om komposisjon når vi setter sammen enkeltdeler til en helhet, og lager det vi kaller en bevegelsesfrase. […]

Når flere slike fraser settes sammen til en sekvens, snakker vi også om å komponere. Flere sekvenser satt sammen kan være en komposisjon, men hvis man velger ut sekvenser med en bevisst tanke i forhold til et sluttresultat, en visning, bruker vi begrepet koreografi.

Kilde: Brustad, Merete. Teater og bevegelse. Oslo: Thalia Publishing (2009), sidene 128 – 129.

Det vil si:

  • En bevegelsesfrase kan sammenlignes med en leddsetning i språket. Den kan være kort eller lang, ha en egen rytme og et eget budskap.
  • Setter vi sammen flere slike bevegelsesfraser får vi en bevegelsessekvens, som ofte formidler en fysisk handling. Den kan sammenlignes med en setning.
  • Vi komponerer bevegelsessekvenser til en koreografi: en fortelling.

*I dag er koreografen den som kan fortolke – men også den som planlegger bruk av bevegelser på scenen, ut fra denne kunnskapen.

Det er en øknende bruk av “intimacy choreographers”.