Mer Stanislavski (teori & øvelser)

Les om Stanislavski først her.


Tankehandling: Ordhandling: Fysiskehandling 

(Begreper: Malochevskaja, I. (2003). Regiskolen. Tell)
For et eksempel se tabel på side 65: Hvem er Julie? Stine Aspebakken Linstad.

Tankehandling = Hva jeg ønsker og hvordan jeg skal få det til. Det er den indre intensjon/vilje/mål i øyeblikket! (Ikke rollefigurens langsiktige mål). Det skal innebære et taktikk for å oppnå intensjonen.

NB: En tankehandling er ikke “jeg er lei meg”. Hold deg vekk fra adjektiver!

Publikum har direkt tilgang til tankehandlinger.
Ordhandling og fysiske handling skal formidle tankehandling via undertekst og dynamikk i bevegelsene, tempo og rytme. 

Når en tankehandling er ferdig – kreves det en ny ordhandling og en ny fysiskhandling.

Ny tankehandling= nytt forløp [beat]. Det er viktig at tankehandling formidles til publikum på et ekspressiv måte.

-Det som er kjernen i metodikken, er at det finnes en indre prosess hos alle karakterer. Vi mennesker pleier sjelden å gi uttrykk for hva vi egentlig vil, hva våre sanne mål er. Kanskje er ditt mål under dette intervjuet å ikke fornærme meg, kanskje er mitt å forføre deg. Men vi uttrykker ikke dette i ord. Det kommer til uttrykk gjennom kroppen, vår måte å bruke stemmen på, blikk, bevegelser. Dette vil aldri kunne synes i det trykte intervjuet.

Nei. Og det er dette som normalt kalles undertekst; den egentlige betydningen under ordene. ”Metoden for handlende analyse” kalles dette hos Stanislavskij, som i hovedsak går ut på å gjette seg til den indre prosessen som ligger til grunn for den teksten som sies. Mens Irina var i Norge, innprentet hun sine studenter at vi tenker én ting, sier noe annet og gjør noe tredje, noe som også er vesentlig for Tyra:

-Spenningen mellom tankehandling, ordhandling og fysisk handling er sentralt for metoden. Det er ikke slik at disse alltid må stå i et motsetningsforhold til hverandre, men de bør på et eller annet tidspunkt være i konflikt med hverandre. Hvis disse tre lagene uttrykker det samme, er det normalt et dårlig tegn, da blir det flatt og kjedelig. Vi går ut fra at kroppen har et nærmere forhold til underbevisstheten enn språket.
(kilde: Stanislavskijs metode [NB: Stanislavskis systemet].Rushprint.no


Les om Stanislavski i fagboka Teaterproduksjon 1 og 2, Scenetreff. Tell forlag. Side 15 – 19 (NB: 5 spørsmål på side 20 faller under Penkas pedagogikk i følge andre – også –  pålitelige kilder)

“Stanislavski forsøkte ikke å skape naturalisme på scenen”. 

Når du allerede på forhånd har illustrert forløpet [beats] med adjektiver, kan du risikere å måtte spille følelser i tilstedet for å være til stede og reagere naturlig og organisk på det som skjer, og la følelsene komme av seg selv. La heller hvorfor og hva være klart for deg, så vil hvordan lettere kunne komme av seg selv.

  • Konsentrasjon
  • Fantasi og forestillingsevne -Det Magiske Hvis
  • De gitte omstendigheter


Exercises:

Action

The Magic If

Given Circumstances

Imagination

Beats (Bits, Tasks or Subscenes)

Circles of Awareness/Attention