Bruksanvisning

*(Bilde ovenfor er en bruksanvisning for Doro PhoneEasy 632. Linken er helt irrelevant ellers. For mer informasjon om opphavsrettigheter og nødvendig kildebruk se her.)

How to Use this Website for Teater i perspektiv 2

Required reading:

The entire year’s curriculum (pensum) is on this website. This is your textbook. The information is divided into chapters, which you find on the right of the screen when reading from the computer. Each chapter has a selection of posts that you are obligated to read. Some chapters also have downloadable PDFs with required reading, and/or links to Norwegian textbooks on the national library website. You will find these listed here

Each post is marked with the chapter and/or topic (use the tag cloud), and I have done my best to make the posts easily identified through the search function. 

It is important to take notes using the provided template. The template is designed to help you with the assignments.

Optional reading:

Some of the assignments will require you to read more about a topic of your choice. You can find sources for this extra information in the tag cloud (emner) under the chapter headings, and by following links at the bottom of the required reading posts.

If you want to use a different source for an assignment, you must run it by me for a quality check. There are a lot of opinions, and a great deal of misinformation masquerading as facts online. There are also many other valid ways to look at history – but we need a common framework for the purpose of this class.

*Jeg beklager at mye er fremdeles på engelsk. Jeg jobber med saken og bruk forskjellige farger på tekst fram til jeg kan ordne det. Jeg er også i prosessen for å få språkvask på det norsk deler. Være tålmodig med meg. 

I hope that you will find this subject as interesting as I do!

– Ren


Teater i perspektiv 1

TIP1 Kompendium

Alt annet er enten via ITSL eller Teams


Relevante sider for Teaterproduksjons 1 og 2:

Dette innholdsfortegnelse ligger til høyre på hver side, samt i øverste meny: -andre teaterfag.

Teaterproduksjon: skuespillerarbeid

Teaterproduksjon: regi, dramaturgi, og utforming av tekst

Teaterkompani: organisasjons- og administrasjonarbeid

Teaterteori og -analyse

Bevegelse

Teater og bevegelse 1 og 2

Se også emner under dette innholdsfortegnelse til høyre på netsiden:

Jeg oppfordrer dere til å utforskre alle informasjon her på netsiden.
Men spesifikk link til spesifikk oppgaver vil ble presenterte på fagets TEAMS channel.

Teams

Der kan du skrive eller lese relevant beskjed via chat

I Teams fag channel finnes det også relevant fil, og en Class Notebook som inneholder:

  • årsplan
  • referat fra timene
  • vurdering detaljer
  • oppgaver
  • innleveringmapper for notater
  • svar/veiledning til spørsmål dere stiller i timen som jeg må undersøke

Dere kan nå meg via outlook epost eller teams chat.
Jeg er ikke på Facebook.


Teater og Bevegelse

Bevegelse

Teater og bevegelse 1 og 2