Hypotesis, disposisjon og The Martini Glass

Dette er kanskje en annen type oppgave enn dere har skrevet før. Vi skriver ikke et problemstilling i selv oppgaven.

I introduksjon vi legge fram tema og konklusjon/hypotese.

Da bruker vi teksten til å legge fram fakta, sammenligne fakta og drøfte for å argumentere for hypotesen.

Man avslutter med gjentagelse av hypotese som er nå godt støttet med logisk drøfting.

Hva er en hypotese?

En hypotese er en konkretisert antagelse om et faktisk forhold.

Før man begynner å undersøke/drøfte/diskutere noe, har man allerede en mening om en idé er sann. Man argumenterer med å støtte idéen med aksepterte påstander (med kildelist). Man forutser argumenter mot sin hypotese og tar de opp også.

NB: Om man finner ut at hypotesis var feil – skriv man oppgaven om igjen slik hypotese og konsklusjon stemmer.

I denne oppgaven skal man legge fram resultatet av forsking. Leseren skal ikke være med forskeren på vei i læringsprosess.

Hypotese: Banan er den perfekte turmat.
Teksten skal ta med bekreftende fakta
Teksten skal ta opp avkreftende fakta (og tilby “løsninger”)

Hva er en disposisjon?

En disposisjon er en veikart for teksten man skal skrive eller lese.

Screenshot 2019-12-08 16.26.39.png

NB:

  • Begynne med det generelt og jobbe mot det spesifikk. Oppsummering jobber mot den generelt igjen. Det er som en martini glass form.

Introduction: Forest to trees to pine trees to pinecones.
The subject of the paper: All about the different aspects of a single pinecone. 

Conclusion: So you see… Back to all pinecones, trees and the forest in brief. 

Introduction: The relevance of theater to human culture.
The relevance of theater for youth.
The relevance of local theater projects for youth.
The subject of the paper: The relevance of a particular youth theater project you will analyse.
Conclusion: This local theater… all the way back up to how great theater is for everyone.

  • Bruk ditt beste argument sist (tenk som en advokat som skal få siste ord for juryen).
  • Skriv bra overganger. For eks. ovenfor ser dere at det er en logikk i rekkefellen på argumentene. Del II avslutter med å snakke om helse og del III (som ikke handler om helse for øvrig) begynner med hygiene. Med å avslutte del III med å nevne en salgskampanje som bruker navn til en idrettsfigur kan jeg oppsummere med å referere lett til min tidligere argument at Cavendish bananer er sunne.
  • I en humoristisk oppgave kunne jeg likevel lande på at hypotesen var feil – at en banan som har vært i ryggsekk hele dagen er bare altfor ekkelt uansett. Dette blir en slags akademisk parodi. (Jeg kunne til og med referere til et blogg innlegg om en ekkel bananopplevelse og inkluderte bloggen i kildelist).
    Med en seriøs oppgave venter man at hypotesen skal bekreftes og kilder skal være seriøse.