Påstand og ydmykhet i drøfting

When you are reflecting it is important to remember humility. Oscar Brockett is the expert source of theater history for universities in the US and in Europe, and yet he is very careful not to throw out theories as though they are facts:

“The stage directions in The Mystery of Adam (c. 1150) provide our best evidence that plays were by that time being staged out of doors.”

“Scholars disagree about the permanency of the discovery space.”, “Most scholars agree that…”

(Brockett, Oscar G. History of the Theater. Allyn & Bacon, Massachusetts. 1995.)


Det er en vanskelig balanse å tør å komme med en påstand (hypotese) og samtidige være påpasselig ydmyk. Her kan du høre hvordan læreren er forsiktig å ikke konstatere ting – men bruke fraser som “man kan tenke”*.

  • Være veldig forsiktig med å skrive “mange tenker”!
    Jeg vil kreve en kilde som er presis angående hvem de “mange” er.