Opphavsrettigheter og kildebruk

(Bilde er  via Dreamstime CCO)

Jon Sverre Aase sin veiledning om Oppgaveskriving og formalia


Om opphavsrettigheter og kildebruk

Alle informasjon her er skrevet (med relevant kildehenvisninger) av Ren Powell.

Dere skal bruk informasjon her til skriftlig og muntlig oppgaver. Når det er et krav, skal dere bruk riktig kildehenvisning til denne nettsiden. Når dere ønsker det kan dere følge linker til oppgitt kilder og finner de “primære kilder”.

I skriftlig oppgaver er det nødvendig å bruk minste 2 henvisninger fra All verden er en scene 2 av Maja Lise Rønneberg Rygg. Gyldendal, 1995; og/eller Teaterets historie i Europa 1 eller 2. Skrevet av JonNygaard. Spillerom, 1992.  Se oppgaven for mer informasjon om krav til henvisninger og litteraturliste.


“[Title of the Video],” YouTube video, [duration in hh:mm:ss], Posted by “[Author / User / screen name],” [Post date in Month Day, Year format], http://xxxxx. In this style of citation, as a first thing, you have to mention the name of the video instead of the name of the person or company who have posted it.


Store norske leksikon er en godkjent kilde. Mens Wikipedia innslag varierer i kvalitet. Se på kilder i artikler der for primære kilder.

Om dere referere til noe jeg sa i en foredrag, må dere referere med nøyaktig dato – og notatene dine fra den datoen må ha vært lastet opp på ITSL.

Kilder er nødvendig for både sitater og omformuleringer.

NB: Alle andre kilder dere finner må godkjennes før de er brukt. Det er mange innfallsvinkel til historie, og mye tull på nettet. Jeg har ingen intensjoner å sensorer meninger, men for å kunne ha en meningsfylt diskusjon må vi ha en rammeverk for klassen.