Hjelp til oppgaveskriving

(Bilde er via Dreamstime CCO)

1. Bruk emne knappen “oppgaveskriving” (under kapittel inndeling til høyre) for alle relevant veiledninger.

2. Aldri levere et første utkast som den ferdige oppgaven. Ta tid å redigere:

Før:

Det han mente det viktigste for teateret var at skuespillerne holder en høy og troverdig standard. Stanislavski fulgte ikke de nye eksperimentelle strømningene i Russland, men holdt fast ved at det tradisjonelle ved en forestilling.

1905 -1909 var han inspirert av symbolisme og jobbet med mer eksperimenterende teater, mens han vendte tilbake til realismen. Han kalte sin teaterform kunstnerisk realisme.

Teoriene brukes den dag i dag på teatre og på filmskoler verden rundt.

Etter:

Stanislavski fulgte ikke slavisk de nye eksperimentelle strømningene i Russland. Det han mente det viktigste for teateret var at skuespillerne holder en høy og troverdig standard av realisme. Selv om han holdt fast på de gamle tradisjonene, var han påvirket av symbolisme og ekspresjonisme, og denne nye teaterformen kallte han kunstnerisk realisme.

Teoriene brukes den dag i dag på teatre og på filmskoler verden rundt.

3. Finn tankefeil

4. Les med et kritiske blikk det du finner på nettet:
What’s wrong with this text below? Is the webpage where this appears a good resource?

“Than the acting history takes an enormous jump to the 16th century, where modern professional acting began to emerge through Italian comedy. William Shakespeare is perhaps the most proficient of this particular style of playwright – and certainly the best known. Many professional actors during the Restoration period were famed for their natural talent and style but it was not until the 18th century that acting was considered a serious profession rather than an amateurish pursuit.”

5. Bruk Henvisninger (kilder)