Fra modernisme til samtidsteater (Pensum oversikt og begrepsliste)

*(Bilde fra en oppsetning av Mens vi venter for Godotkilde)

Stikkordliste for teaterhistorien etter 1875

Læringsmål for året:

Uthevet navn og begrep skal du kunne – andre skal du kjenner igjen og få lett fram informasjon fra notatene dine. Tidslinje er her.


Teaterhistorie

Førstegenerasjons teaterfornyere (før den første verdens krig):


Utvalg av dramatiker i Europa før den første verdens krig:


L’art pour l’art og Oscar Wilde

Elsa Hildegard Baroness von Freytag-Loringhoven

Teaterpioner i Europa i mellomkrigstid og krigstid:

Teaterpioner i Europa i etterkrigstiden:


Det absurde teater (Absurdisme)


Teater i Storbritannia og USA 1890 til 1968:

 • Peter Brook
 • Peter Shaffer
 • John Osborne
 • Harold Pinter
 • Sir Tom Stoppard
 • Athol Fugard
 • Edgar Allan Poe
 • Eugene O’Neill
 • Richard Rodgers/Oscar Hammerstein
 • Lillian Hellman
 • Lorraine Hansberry
 • Tennessee Williams
 • Arthur Miller
 • Edward Albee

Opprørsk teater i Europa: 


New York Avant-Garde


Det postmoderne:

Englands “In-Yer-Face Theater”


Samtidsteater (et nokså random valg):

 • Robert Wilson
 • Miranda July
 • Claire de Wangen
 • DV8
 • Forced Entertainment
 • Hotel Pro Forma
 • Frantic Assembly
 • Rimmini Protokoll

 “Immersive Theatre”


Teater i Norge fra 1827 til i dag 


Teaterkompani

 • Organisatoriske modeller
 • Visjon
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett/Regnskap
 • Søknadsskriving
 • Markedsføring
 • Teateranalyse/Vurderingskriteria


Begrep- og ordliste

Abstrakt

Mimesis (vs. diegesis)

Illusjon

Deklamatorisk

4. vegg

Publikums kontrakt

Moderne teater

Reteatralisering

Agitprop teater

Auteur teater

Übermarionette

Modernisme

Episk teater

Verfremdung teknikker / effekt

Grusomhetens teater (Theatre of Cruelty)

Det fattig teater

Parateater

Meta-theater

Eksistensialisme

Peter Brooks fordeling av 4 teater “kategorier”

Grotowski sine 4 (5) faser

Post-moderne (Postmodernisme)

Se National Theatre sine“Five Truths”: Stanislavski, Brecht, Artaud, Grotowski, Brook