Literaturliste

Alle bilder brukt uten oppgitt kilder er Ren Powells sine og hører inn under Creative Copyright.

Attribution-NonCommercial
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


Jeg gjør mitt best å henvise til kilder på en ansvarlig måte. Da kilder til fakta er ikke henvist på nettsiden, gjelder disse kilder:

Brockett, Oscar G. (1995): History of the Theatre. London: Allyn og Bacon

Fischer-Lichte, Erika (2014). The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies. London: Routledge.

Gatland , red.(1998). Teater  teori: klassiske og moderne tekster.

Roose-Evans, James (1970). Experimental Theatre: From Stanislavsky to Peter Brook. New York: Universe Books.

Schechner, Richard (1973). Environmental Theater. New York: Hawthorn Books.