The Empty Space

THE DEADLY THEATRE
THE HOLY THEATRE
THE ROUGH THEATRE
THE IMMEDIATE THEATRE

Peter Brook:
The Empty Space –

Publisert i 1968
Boken  delt i 4 deler:

  • The Deadly Theatre (det borgerlige stilteateret som oppfører klassikerne uten mål og mening for dagens publikum)
  • The Holy Theatre (Copeau, Artaud og Grotowski, som Brook føler nært slektskap med, men som ikke alltid når ut til publikum)
  • The Rough Theatre (Meyerhold, Brecht og Dario Fo. Teater med folkelige former og politisk budskap)
  • The Immediate Theatre (Brook ønsker å skape et her-og-nå teater, en syntese av det hellige og det brutale teateret)

Oppsummering:

  • Boken utforsker hva teater er og hvilket formål teateret skal ha.
  • Brook diskuterer måter teateret kan (må?) forandres for å bli en syntese mellom det hellige og det brutale teatret (The Holy and the Rough).
  • Understreker teatrets rituelle karakter hvor publikum skal delta, det vil si at skuespiller og publikum er på samme nivå i iscenesettelsen
  • “As you read this book, it is already moving out of date” (Brook, 1996, s. 174) .

 

Brook understreker at teater er øyeblikkets kunst.

Om Skuespilleren:

Arbeidet med rollen var for Brook ikke et spørsmål om en individuell og psykologisk tilnærming, men om en kollektiv samhandling, mellom skuespillerne og mellom skuespillere og publikum

(Eriksen, 2009, s. 182)

 


Til drøfting:

Brook ble tildelt Den internasjonale Ibsenprisen i 2008.

I juryens begrunnelse het det blant annet:

”Han har så overbevisende demonstrert at all betydelig dramatikk og teater han en unik evne til å forene mennesker, at kulturen tilhører alle, at ingen gruppe og ingen nasjonalitet kan kreve eierskap til et verk, diktet i ord eller gestaltet på scenen”

(Kilde: Store norske leksikon)

 

Drøft uttalelse fra juryen i lys av dagens “identity politics”.