Verfremdungsteknikker

VERFREMDUNGSTEKNIKKER
Brechts regi grep for å oppnå underliggjøring:

 

  1. Fortell publikum hva de skal få se, i en prolog. Avslør med en gang hvordan det går til slutt, og be dem heller prøve å finne ut hvorfor.
  2. Kommentere det som skjer på scene, gjennom projeksjoner og plakater.
  3. La skuespilleren spille rollen i tredje person.
  4. Stans spillet/handlingen med en sang om det tilskuerne nettopp så. Sangen skal belyse ulike sider av situasjonen i spillet.
  5. Stans spillet og henvend deg i rolle direkte til publikum.
  6. La publikum se teknikkerne og lyskasterne.
  7. La skuespillerne skifte scene for åpne scene.
  8. Avslutt forestillingen med en epilog hvor du minner publikum på det som de har opplevde, var teater, og at det som gjelder er å forandre verden.

 

kilde: Bjørge, E mf., 2009. side 153.