Naturalismens- og Modernismens teater

*(Bilde fra wikipedia)

Théâtre Libre

  • Etablert av André Antoine i 1887
  • Under Antoine var oppsettninger naturalistisk
  • I 1896 (en videreføring av Théâtre d’Art)

Théâtre d’Art

  • Etablerte av den 18 år gamle Paul Fort i 1890
  • Første symbolist teateret som ble til…

Théâtre de l’OEuvre

  • Etablerte av Aurélien-Marie Lugné-Poe i 1893
  • Satt opp Ubu Roi av Alfred Jarry i 1986
  • Satt opp alt utenom realisme og underholdningsteater
  • Stengte i 1899, bare for å åpne igjen i 1912