Adolphe Appia

*(Bilde er fra studio-com.kr)

Adolphe Appia 1862-1928
sveitsisk

  • Musikker men interesse i eurytmi (hadde ikke en bakgrunn innen teater)
  • Ikke-resprestasjonelle teater
  • Trodde dramikker eller komponist var teaterets kunstnere
  • Vil ha en tydelig heiarki innen teaterts virkemilder (komponisten var kunstneren)
  • Var opptatt med det romvirking: nivåer og dybden
  • Vil ha et gesamtkunstverk – syntes ikke Richard Wagner egentlig fikk til
  • Fjernet prosceniumsbue for å åpne scenerom
  • Vil unngå sceneskift bak gardiner eller i mørket
  • Brukt lys til å avgrense og skifte lokaler på scenen

Appia’s distinctive contribution to this first scenographic turn was in recognising the power
and potential of light as both a unifying and expressive force that could be
modulated like music. In establishing the fundamental principles of stage lighting,
Appia drew attention to the materiality of light, its effect upon stage space and the
actor’s body within it.

[…] Appia’s annotated librettos with accompanying sketches for Wagnerian operas represent the key evidence and basis for our understanding of his scenographic vision. These scenarios explored for the first time a formal interrelationship between music, light and stage space and can be considered as the first ‘light scores’. They responded to Wagner’s theory of the gesamtkunstwerk.

Palmer, Scott. “A ‘choreographie’ of light and space: Adolphe Appia and the First scenographic Turn.”

En samtidsteater blikk:

 

Sammenligne Appia og Craig.