Hva er det postmoderne? Hva er det postdramatisk?

POSTMODERNE

Trekk i postmodernisme:

1. selvreflekterende

2. ironi og parodi

3. ingen skille mellom høy og lav kultur

4. retro

5. sette spørsmål til historie og tradisjonelle oppfatninger

6. brudd med tradisjonell bruk av tid i dramaturgi

7. dystopia: en verden hvor penger betyr makt; paranoia og overvakning (Matrix, Minority Report)

8. virkelighetsforvrengelse

9. multimedia kommunikasjon fremfor bare litteratur eller skrift (multimodal lesing og intertekstualitet

Felluga, Dino. “General Introduction to Postmodernism.” Introductory Guide to Critical Theory. Perdue University – Course Notes. 


POSTDRAMATISK

Kan beskrives som en form for reteatralisering i den 21 årshundre.

Hans-Thies Lehmanns (født 1944) er en tysk teater teoretiker som etablerte begrepet i 70-tallet.

  • et brudd med den tradisjonelle teaterets fokus på narrativt tekst
  • et brudd med den linjal dramaturgi (skal være fragmenterte)
  • elementer som fabel, illusjon, psykologiske realistiske rollefigurer er mindre sentralt
  • fokus på montasje, og simultane handlingsforløp
  • sceniske elementer kan har betydning i seg selv – trenger ikke være en del av en gesamtkunstwerk
  • sceniske elementer er ikke organiserte i et hierarki – likestilt dramaturgi
  • elementene kan har associativ forbindelser – ikke narrativt logiske forbindelser
  • kan ses som en videreføring av “teaterets” løsrivelse fra “drama” som begynte med modernisme
  • MEN det er viktig å forstå at det betyr ikke nødvendigvis avstand fra drama – bare fra dramas konvensjoner. Noen postdramatisk teater er fremdeles drevet av tekst: Sarah Kane sin teaterstykker er postdramatiske.

(Kilde: Gyldendals teaterlekiskon)