Ekspresjonisme

*(Bilde fra German Expressionism: Cinema or Theatre)

EKSPRESJONISME

  • Sannheten er det subjektiv opplevelse – men ikke det vi opplever gjennom våre 5 sanser
  • Overdrevne, geometriske former
  • Unaturlig farger
  • Mekaniske spillestil
  • Hvisking og skriking
  • Alt er sett fra hovedrollens perspektivt
  • George Kaisers teaterstykker Coral, Gas I, og Gas II strekker seg over ekspresjonismens høytid i teaterhistorien (1917-1920)
  • Politisk men totalt subjektivt: samfunn var kunstig og mekansiske og ødelagt mennesker

Utdrag av George Kaisers Gas II. Ukjent kilde.

Screenshot 2019-12-08 09.32.24.png