Émile Zola

*(Bilde er fra pixels – link er ikke relevant)

NATURALISMENS FAR

Emile Zola 1840-1902
(fransk)

  • Naturalismens far
  • Skrev Le Naturalisme au Theatre i 1885
    – lagt fram 3 regler: det sanne, det enkle og det allmengyldige
  • Vil ha en velkomponerte drama drevet av indre logikk ikke ytre omstendigheter: la bien piéce faite
  • Influert av Charles Darwin (1809-1882)
  • Dramatiker skulle være en vitenskapsmann
  • Menneskets oppførsel var et resultat av arv og miljø

Muligheter til fordypning:

Store norske leksikon