Futurisme

*(Bilde ovenfor fra ebay)

FUTURISME

Futurisme var en italiensk/russiske bevegelse som ville ha ødeleggelse av bibliotek og museum. Mens ekspresjonister tok avstand fra fortid og industri, tok futurister avstand fra fortid og omfavnet industri, fart og maskinalderen. Teateret var preget av sirkus og nattklubber. Stykkene var korte. Futurisme var aldri populært men elementer som direkte kontakt og samarbeid med publikum og simultan scene skulle prege senere teaterarbeider. (Høydepunkt i 1920-tallet)

  • Sannheten er oppfinnelse og teknologi
  • Fillippo Marinetti (1876-1944) skrev den Futurist Manifest i 1908
  • Lik Dadaistene ville de skape kaos og destruksjon men for å oppnå totale order/fascisme
  • Misogynister
  • Rive ned institusjoner som bibliotek og teater
  • Krig var bra
  • Maskinene ville være redningen for en fascist

Muligheter til fordypning:

“Marinetti: Oh, What a Futurist War” New York Times. 2006.

Futurist Fashion