Georg II, Hertug av Saxe-Meining

*(Bilde er hentet fra Encyclopædia Britannica)

Georg II, Hertug Saxe-Meining 1826-1914
(Hans Meininger Hoftheater ble etablerte i 1866, Tyskland)

  • En av de første å ta inn scenegulvet som en del av den scenografiske designen
  • Koret var ikke lenger en samling av aktører, men en sammensetning av skuespillere med individuelle roller
  • Prøvene varte 5-6 timer, de var ikke bare arrangements gjennomganger, men der skulle skuespillere spille for fullt
  • De var ansvarlig for å etablere teaterverksteder som produserte møbler, kostymer, osv. til enkelte oppsetninger

Muligheter til fordypning