Jerzy Grotowski

*(Bilde fra Cultur.PL Works)

FATTIG TEATER
PARATEATER

Jerzy Grotowski 1933-1999
polsk

 • Polsk laboratorisk teater
 • “Den hellige skuespilleren”
 • Kroppslig teater (Corporal Theater)
 • Influerte av Stanislavski, Meyerhold og Yoga asana og pranayama arbeid
 • Skrev teoriboka Mot et fattig teater
 • 4 navngitt faser: Fattig teater; parateater; “Theatre of Sources”; og Objektiv Drama

Vår metode er ikke en deduktiv metode som samler på ferdigheter. Her er alt konsentrert om skuespillerens “modningsprosess”, som er uttrykt gjennom en spenning mot det ekstreme, gjennom en fullstendig avkledning, gjennom blottleggelsen av ens egen intimitet – alt dette uten det minste spor av selvopptatthet eller selvnytelse. […] Det er en ‘transe’ teknikk og en teknikk som integrerer hele skuespillerens psykiske og kroppslige krefter som dukker fram fra de mest intime lag av hans tilværelse og instinkt og springer fram i en slags ‘transe-klarhet’. (Gatland, 150)

Fase 1: Det Fattig Teater 1959 – 1970
Det sceniske:

 • Tilbake til teaterets egenart (grunnelementene): A spiller B for C.
 • Bare skuespiller. Minimalt scenografi. Ingen multimedia, sminke, kostymer, music (bare lyd skuespillere selv lager med kroppen sine): dvs “fattig” teater – en form for reteatralisering
 • Én rekvisitt ble brukt for å representere flere forskjellig gjenstander – disse “transformerte” gjenstand ble til viktig symboler
 • Ingen titteskap scene: Han trodde publikums role var viktig. Men de kan ikke være selv bevisst som “en publikum”. Derfor stilte han opp tilskuere forskjellige for hver forestilling (for å kunne skape den riktige psykologiske distanse).
 • Publikum spilte en passiv role i dramaet som utspilt seg

Skuespiller og stykker:

 • Skal være en rituelle opplevelse
 • Skuespillere var som religiøs sekt: nonner og munker
 • Skuespillere skulle ha absolute fysisk og psykisk kontroll
 • Skuespillere skulle dra ut arketyper og arketypiske mønster og kaste alt annet
 • Skuespillere skulle skape et noe som ligner en religiøst opplevelse for publikum og seg selv
 • Grotowski følte I 1970 at de var ”fullkomne” som kunstnere og bestemte seg for å ikke lage nye teateroppsetninger

Ryszard Cieslak som Prinsen i Grotowski sin oppsetning i 1965.

Fase 2: Parateater 1970 – 1975

 • Paratheater: liksom teater
 • Nå skulle han “ødelegge teater konseptet”
 • Han vil ikke bruke A spiller B for C. Men at alle skulle være A.
 • Han ville skape et møteplass for mennesker.
 • ”Research University” ved Theatres des Nations i Warsaw dro til skogen en døgn. Deltakere inkludert Peter Brook og Joseph Chaikin

My Dinner with Andre er en film som er en 1981 metateater film da Andre Gregory og Wallace Shawn spiller seg selv. Andre forklarer hans opplevelse med å jobbe med parateater og “Hive”. (Streng copyright på filmen. Jeg viser deler av den i timen.)

Fase 3: “Theatre of Sources”

 • Reist til Japan, India, Haiti, Mexico, Africa og andre steder
 • Begynt å studere disiplin igjen: fysiske, vokale, og psykologiske (som fase 1)

Forslag for fordypning:

Grotowski senere arbeidet ved UCLA innen psykiatri departement med sin “Objective Drama Research”. Men han måtte dra når universitet krevde konkret resultater. Da dro han tilbake til Europa og jobbet med en små gruppe på landet. De jobbet ikke som skuespillere og publikum lenger men som “do-ers” og “witnesses”. Det finnes er en spennende intervju med en som var hos Grotowski de siste årene før han død.

En svært bra artikkelserie om Grotowski sin arbeid med Stanislavski, Artaud og andre.

Schechner on Grotowski TDR. Vol. 52, No. 2, Re-Reading Grotowski (Summer, 2008), pp. 7-13

timestamp 34.00

A review in English.

All things Grotowski.

En podcast om The Post-Traumatic Theatre of Grotowski and Kantor.