Jean Paul Sartre

(Bilde ovenfor er fra Quartzy)

EKSISTENTIALISME

Jean Paul Sartre 1905- 1980
(fransk)

Både Sartre og Camus var enig:  

  • At det finnes ikke objektivt kriterium for å ta valg i livet  
  • At det finnes årsakssammenheng i livet  

De var uenig 

  • Sartre trodde alle mennesker må “get their hands dirty” i politiske beslutninger og det som var viktig var å ta ansvar (han prøvde å rettferdiggjøre Stalins oppførsel) 
  • Camus nektet å godta at alle valg var like greit om man bare tok ansvar