Konstruktivisme

*(Bilde en scenisk design av Liubov Popova,
agitprop teater – men konstruktivisme design – fra Designblog)

KONSTRUKTIVISME

Begynt i Russland i 1912 som en bevegelse innen billedkunst. Scenograf

Vsevolod Meyerhold sin scenograf Lyubov Popova var inspirerte av bevegelse. Han bygget ramper og platformer, hjul, trapeser og andre konstruksjoner som Meyerhold kalte «maskiner for å spille teater med».

  • Sannheten er en konstruksjon
  • Scenografi inkluderte ramper, trapes og slier.
  • Ikke-representasjonelle
  • Fungerte bra med Meyerholds Teatralsk Biomekanikk

Se Crash Course video på Futurisme.


Muligheter til fordypning:

Introduction to Constructivism

“Russians Made the Theatre Space the Most Liberating Imaginative Device Ever Invented” Spectator.co.uk