Maurice Maeterlinck

*(Bilde ovenfor er fra QuotesLab)

Maurice Maeterlinck 1862-1949
belgiske

  • Symbolist (influerte August Strindberg)
  • Skrev Den ubudne gjest
  • Fikk Nobelpris i 1911

Utdrag fra Maeterlincks manifest:

Det statiske teater Det finnes noe hverdagslig tragisk som er atskillig mer virkelig, atskillig dypere og atskillig mer tilsvarende vår virkelige tilværelse enn det tragiske i store opplevelser. Det er lett å føle det, men det er ikke enkelt å vise det, fordi dette essensielt tragiske ikke er likeframt verken materielt eller psykologisk. Det dreier seg her ikke lenger mot et annet begjær eller om den evige striden mellom lidenskap og plikt. Det dreier seg snarere om å vise en sjels tilværelse i seg selv, midt i en umåtelighet som aldri er uvirksom. […]

Når jeg går i teateret,[…]Jeg kom i håpet om å få se noe om livet, knyttet til livets kilder og til dets mysterier med sammenhenger som jeg til daglig verken har anledning eller kraft til å få øye på. Jeg kom i håpet om et øyeblikk å få skimte skjønnheten, storheten og alvoret i min ydmyke hverdagslige tilværelse. Jeg håpet am man skulle vise meg et eller annet nærvær, en eller annen makt eller gud som bor sammen med meg på rommet mitt.

(Gatland, side 66-67) Gatland, red. (1998). Teaterteori, klassiske og moderne tekster. Oslo: Pax Forlag

*

Sjå (The Intruder) is a good example of how it was difficult to apply Stanislavski’s system to Symbolist dramas.

Hvordan kan man spille “den gamle” troverdig? Meyerholds interesse i symbolist dramaer som denne var en grunn han følte han må utvikle et alternativt skuespilleteknikk.

Screenshot 2019-12-07 21.54.30Screenshot 2019-12-07 21.54.46

Kilde: Rygge, Maja Lise Rønneberg (1996). All verden er en scene. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.