Peter Weiss

DOKUMENTARTEATER
(relatert: VERBATIM THEATRE)

Peter Weiss 1916-1983
(født tysk, sveitsisk)

  • Familien tvunget til eksil fra Tyskland i 1934 (etniske jøde, lutherisk tro)
  • Influerte av surrealisme, Franz Kafka, og Henry Miller
  • Kan betraktes som en sammenslåing av Artaud og Brecht
  • Dokumentarisk teater
  • Skrev blant annet The Investigation og Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade (The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade)
  • Marat/Sade visker vekk forskjeller mellom logikk og galskap

Note: This is called “Peter Brook’s Marat/Sade”. The work was written in German, produced in New York, and directed by an Englishman.


RELATERT – og til mulig fordypning:

Drøft Weiss sin dokumentar teater med Living Newspapers (før televisjon) og Verbatim Theatre.

The Laramie Project har elementer av dokumentar teater og metateater: