Samuel Beckett

(Bilde over fra en oppsetning av Happy Days, BroadStreetReview.com)

Samuel Beckett 1906-1989
(irsk)

  • Skrev Mens vi venter på Godot, Sluttspill, “Happy Days” bl.a. Blir betegnet som Absurdist
  • Var opptatt med menneskers metafysisk tilværelse (ikke politisk eller sosiale spørsmål)
  • Uttrykt etterkrigstids angst
  • Fikk Nobelprisen i 1969 (det var et omstridt valg internt komiteen)

Radio program på NRK.