The Living Theatre (Judith Malina/Julian Beck)

*(Bilde ovenfor fra The Nation Obituary, 2015)

Judith Malina 1926-2015
Tysk (flyttet til USA 2 år gammel)

Julian Beck 1925- 1985
Amerikansk

Etablerte The Living Theatre i 1946

[…] Gispende etter luft – slik er det publikum kommer til teateret, stivt innpakket i korsetter av konvensjoner (lov og konformitet). Publikum kan knapt puste. Det merker at det er i ferd med å dø. Hele den teatrale handlingen er et ritual utviklet for å fornye vår vitalitet, for å frelse oss fra døden, og dette fullføres ved å trekke inn pusten.” (Gatland, 140)

The Living Theater were anarchists. In 1963 the theater was shut down by the IRS for failure to pay taxes. The Living Theater left America and began touring. After this point all of their productions were political. 

This, then, is not an epitaph for The Living Theatre. But, if the Becks must move to Europe to keep their theatre alive, this is an epitaph for a good share of the living theatre in New York.

(Charles L. Mee, Jr., “Epitaph for The Living Theatre,” Tulane Drama Review 8 (Spring 1964); 221. )


Forlag til fordypning:

Judith Malina sitt nekrolog fra New York Times:
Malina obit

The Living Theatre – TTU DSpace Home