Henrik Ibsen

*(Bilde er fra Det Norske Ibsen Kompaniet)

Moderne drama sin far

Henrik Ibsen 1828- 1906
Norsk
Mest kjent for utvikling av det realistiske teateret

  • skrev prosa drama baserte på Eugène Scribe sin “well-made play
  • være med å utvikle “the problem play” som skulle legge fram samfunns problemer og stimulere debatt
  • kuttet enetaler og umotiverte eksposisjon
  • alle scene har årsakssamenmenheng
  • tekst og sceniske virkemidler er valgt for å skildre miljø og rollefigurens personlighet

Ibsen skrev i flere stil over årene: nasjonalromantikken, realisme, og modernisme. Hans teaterstykker bære preg av symbolisme, ekspressionisme osv, men han hadde mest suksess og inflyttelse innen realisme.

I TIP2 bruker vi Ibsen til sammenligning. Det er en forutsetning for årets pensum at dere er kjent med han fra før.

Kompetansemålet:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive og drøfte sentrale utviklingstrekk i teateret fra modernismen til egen samtid.
(Se ITSL for mer kompetansemål i faget.)

Fordypnings muligheter:

Nasjonal biblioteks samling om Ibsen informasjon

Handler Et Dukkehjemme om noe annet en feminisme?