Introduksjon til førstegenerasjons teaterfornyere:

*(Bilde er fra Wikiwand)

Har du lest Innføring i faget?

MODERNE TEATER
NATURALISME
MODERNISME

Moderne teater begynner ca. 1875. For diskusjon i min TIP2 timer, bruker vi ikke moderne teater og modernisme som lik begrep.

Moderne teater begynner (bl.a.) med at

  • Henrik Ibsen slutter å skrive på vers og dramatiker slipper den tradisjonelt form for tekst
  • Richard Wagner sin Gesamtkunstverk får innflytelse på teaterets egenart
  • George II, Hertug Saxe-Meningen sin troppe forandret utføring av ensemblespill og øvinger, samt en mer spesifikk scenografi for hver oppsetning – det er på grunn av Meininger Hoftheatertruppe at vi nå ha theaterical supply houses

Modernisme derimot begynner ca 1890 og er en mot-reaksjon til Renessansens teatertradisjoner… de synliggjøre et skifte i menneskers tilnærmelsen til kunst. Ikke alle kunstnere som jobbe etter 1890 var modernister, selv om de jobbet med moderne teater.

De førstegenerasjons teaterfornyere var de teateraktører (regissører, dramatiker, scenografer osv.) som banet veien for modernistenes uttrykk på scenen.

Teoretiker er ikke alle enig om hvordan vi snakke om “ismene”. Jeg har valgt å forholde meg til Oscar Brockett sin innfallsvinkel, og det er det jeg underviser.

Moderne teater er delt her i to hoved greiner*:

  • Naturalisme er en videreføring av realisme. Det beholder realismens idealer om vitenskapelig sannheter og humanismen. Det skal derfor ikke betraktes som en del av modernisme.
  • Modernisme er en mot-reaksjon til realisme og de humanistiske idealer. (kilde)

Det hovedperspektiv jeg skal ta i timene er at historie er en pendel: nye ideer kommer enten som en mot-reaksjon eller en videreføring av det som har vært før.

*Husk at det alltid finnes underholdningsteater samtidige som disse “kunstneriske” teater vi studerer i faget.

Tidslinjer for 1. generasjons teaterfornyere: (blå og grønn)

Obligatorisk lesing:

All verden er en scene 2 Rygg fornyere


Valg til fordypnings prosjekt:

Mer om Naturalisme, Strindberg, Tsjekhov (Chekhov), Saxe-Meiningene, Symbolisme, Appia, Craig, og Reinhardt: Teater i perspektiv 1 og 2 scenetreff Bjørge fornyere

Mer om Wagner, Stanislavski, Naturalisme, Zola, Strindberg, Symbolisme, Ubu Roi (Alfred Jarry), Maeterlinck, og Wilde: Teaterets historie i europa del 2 Nygaard fornyere

Mer om Appia, Craig, Reinhardt, Strindberg: Teaterets historie i europa del 3 Nygaard fornyere (1)