Fordypnings lesemateriell i teaterhistorien: Godkjent kilder.

Teaterhistorie

NB: Blogg innlegg er obligatoriske lesing men de er ikke utfyllende i seg selv. For å gjennomføre oppgavene blir det nødvendig å ta notater i timen, følger linkene som finnes i blogg inlegg, samt les og notere fra aktuelle sider fra bøkene nedenfor.

Det er svært viktig å ta gode notater når dere leser fra biblioteklink eller nedlastet fotokopier. Det blir ikke mulig å bruke en søkefunksjon om du glemmer hvor du har lest fakta. Kilde henvisninger er et krav.

Noen PDF inkluderer flere kilder. Merke hvilken bok er relevant for hver notat. Individuelle bøker skal brukes som kilder – ikke hele PDF.

Store norske leksikon er en godkjent kilde, men ellers må din egne kilder godkjennes av læreren. (Mao: ikke google info)

Teaterhistorie fram til 1875: Alle verden er en scene 1


Teaterhistore etter 1875 blogg innlegg (se kapittel oversikt) og tilleggslesing:

Kapittel 1 og 2

Biblioteket: Frå Hellas til happening. Teaterhistorie. 
Fra side 100-129: Ibsen, Strindberg, hertug Georg Saxe-mening, André Antone, George Bernard Shaw, Tsjekhov (Chekhov), Stanislavskij, Reinhardt, Jarry

Biblioketet: All verden er en scene 2. 
Fra side 12 – 28: Maeterlinck, Symbolismen, Appia, Craig, Reinhardt, Stanislavski

Valgfritt lesing for fordypning: 

Mer om Naturalisme, Strindberg, Tsjekhov (Chekhov), Saxe-Meiningene, Symbolisme, Appia, Craig, og Reinhardt: Teater i perspektiv 1 og 2 scenetreff av E. Bjørge (red.) L. Martens, P. Faye-Schjøll. Utgitt av Scenetreff i 2010

Mer om Wagner, Stanislavski, Naturalisme, Zola, Strindberg, Symbolisme, Ubu Roi (Alfred Jarry), Maeterlinck, og Wilde: Teaterets historie i europa del 2 av Jon Nygaard. Utgitt av Spillerom (Oslo). 1992

Mer om Appia, Craig, Reinhardt, Strindberg: Teaterets historie i europa del 3 av Jon Nygaard. Utgitt av Spillerom (Oslo) i 1993.

Kapittel 3 og 4

Biblioteket: Frå Hellas til happening. Teaterhistorie. 
Fra side 132-148: Brecht, O’Neill, Pirandello, Artaud, Meyerhold, Lorca

Biblioketet: All verden er en scene 2. 
Fra side 53 – 86: Ekspresjonisme, Meyerhold, Piscator, Brecht, Wilde, O’Neill, Pirandello, Artaud

Nygaard fornyerebok kilder – ismene alt i et doc

Kompendium for Brecht og Artaud

Blodstaenk av Artaud

Kapittel 5

Biblioteket: Frå Hellas til happening. Teaterhistorie. 
Fra side 150 – 158: Sartre, Barrault, Beckett, Ionesco
Side 175 – 179: Fo (Rame), Weiss

Biblioketet: All verden er en scene 2. 
Side 120 – 137: Sartre, Camus, Beckett, Ionesco, Genet
Side 156 -168: Weiss, Fo (Rame)
Side 171 – 175: Grotowski
Side 177-178: Brook

Kapittel 8 og 9

Biblioteket: Frå Hellas til happening. Teaterhistorie. 
Fra side 170 – 172, 174 – 175: Grotowski, Brook, Littlewood, Fo (Rame)

Biblioketet: All verden er en scene 2. 
Fra side 146 – 155: Grotowski, Barba, Brook, Littlewood, Mnouchkine
Fra side 175 – 176: Barba

utdrag RooseEvans James Experimental Theatre From Stanislavsky to Peter Brook norsk

Kapittel 10 

Biblioteket: Frå Hellas til happening. Teaterhistorie. 
Fra side 159-165: Williams, Miller, Albee, Osborne, Wesker, Pinter

Biblioketet: All verden er en scene 2. 
Fra side 138 – 143 Osborne, Wesker, Pinter, Williams, Miller, Albee

Kapittel 11

Hamletmachine

Kapittel 12

Biblioteket: Frå Hellas til happening. Teaterhistorie. 
Sidene: 81-87, 93-106, 123-124, 129-129, 144-147, 165-167, 172

Biblioketet: All verden er en scene 2. 
Sidene 31- 43, 86 – 93, 102 – 117, 179 – 186, 195 – 199