Teaterhistorien

NB: Engelsk tekst kan oversettes ved å velge “Norwegian”:

Vestens teaterhistorie
fram til 1875 er her.
og her.

Vestens teaterhistorie
etter 1875:

Oversikt og begrepslist

1.   Førstegenerasjons teaterfornyere

2.  Dramatiker før den første verdens krig

3.   Modernismens “ismene” — (L’art pour l’art)

4.   Teater pioneer i Europa i mellomkrigstid og krigstid 
(Alt om Brecht og Artaud)

5.   Teater pioneer i Europa i etterkrigstiden

6.   Det absurde teater (Absurdisme)

7.   Jerzy Grotowski

8.   New York Avant-Garde

9. Opprørsk teater i Europa – Brook

10.  Teater i Storbritannia og USA 1890 – 1968

11.  Det Postmoderne

12.  Teater i Norge 1827 til i dag

13.  Samtidsteater

TIDSLINJER

Addendum: De underrepresenterte i vestens teaterhistorien

*14. Ikke-vestlige teatertradisjoner

Tilleggslesing

_________

clearinghouse