Vurderingsgrunnlag: 2021-2022

For å forsikre vurderingsgrunnlag i dette fag skal dere opprettholde i en mappe som tilføres materielle gjennom året.
Det er tenkte som et kommunikasjonsverktøy for lærer/elev å benytte for individuelle oppfølging – med hensyn til læringsmål i faget.

Filmsnutter for fellesarbeid lastes opp til dine onedrive.
Del og kopiere kobling til dokumentet her. Eller send meg linken via Chat på TEAMS.

Alle andre oppgaver skal leveres på ditt personlig padlet.
Url til ditt padlet skal føres inn via TEAMS i kanalen TIP2
Detaljer for hver oppgave ligger på TEAMS i kanalen som innlegg.
Denne siden skal oppdateres fortløpende gjennom året.

På padlet:

Lage en “shelf” med overskrift for hver nummerert oppgave.
Laste opp relevant dokumentasjon/refleksjon/spørsmål under. NB: Husk å slå på kommentar muligheten på padlet.

 1. Generellen/refleksjoner fra timen. Husk datoen. Angående
  (Noterer ikke bare fakta men spørsmål og refleksjoner som fakta setter i gang for deg.)
 2. Hva er (scene)kunst 1? (dvs. første utkast: ditt personlig manifest) 31.08.21
 3. Førstegenerasjons teaterfornyere – rollespill (felles filmsnutter) 03.08.21
  .
 4. Ismen presentasjoner (felles filmsnutter) 24.09.21
  Skriftlig eller muntlig (lydfil) 27.09.21 redegjøring for valg av dramaturgiske og sceniske løsninger i Symbolismen og ?-ismen. Ta hver for seg.
  NB!: temaer er a)TEATERSYN/INFLUTERTE AV?, b)TEKSTENS ROLLE, c) SKUESPILLSTIL, d) BRUK AV ROM/SCENOGRAFI
  Symbolisme: Hva symboler bruker du? Hva er det de formilder, og til hvem? Hvordan er din oppsetning like/aneredes enn en historisk Symbolist oppsetning?
  Din -isme: Hva er det de formilder, og til hvem? Hvordan er din oppsetning like/aneredes enn en historisk oppsetning?
  .

Hva blir karakteren basert på? (Les kompetansemål nedenfor)


Teater i perspektiv 2

Teaterhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive og drøfte sentrale utviklingstrekk i teateret fra modernismen til egen samtid
 • sammenligne ulike kulturers teateruttrykk og drøfte teaterets utvikling i et flerkulturelt samfunn
 • presentere en teaterform og drøfte forholdet mellom tekst og uttrykk, sal og scene

Teaterteori og -analyse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte sammenhenger mellom samtidige og historiske teateruttrykk
 • gjøre rede for sentrale teaterteorier og modeller fra modernismen til egen samtid
 • analysere forestillinger i et sosialt og kulturelt perspektiv
 • analysere og drøfte sammenhenger og påvirkninger mellom sceneteater og andre medieuttrykk

Teaterkompaniet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • etablere et teaterkompani, ta ansvar for en teater- eller dramaproduksjon og formidle den for et eksternt publikum
 • definere mål og visjoner for gruppens teater- og dramaproduksjoner
 • drøfte teaterets funksjon og betydning i et lokalsamfunn
 • skrive søknader til relevante instanser for egne prosjekter
 • utvikle vurderingskriterier for virksomhet og produksjoner