Div. Kompendium for seminararbeid og prosjektarbeid

kommer: Teater søker mening  

 1. Middelalderen: troper
  a. Teater som massemedia og formidling av religiøst budskap
 2. Moderne teateret: Da sa Nietzsche, “God is dead”:
  a. Wagner* og teateret som mytemakeren
  b. Zola og Strindberg* sin naturalisme
  (Frøken Julie)
  c. Freud og Strindbergs sin symbolisme
  (Drømmespill)
  d. Surrealisme og Artaud* sitt teater som terapi3. Etterkrigstid: Det eksistensiell og det absurde
  a. Albert Camus og Samuel Beckett* venter på Gud Godot
  b. Jean Paul Sartre bak lukkede dører
  c. Edward Albee sin Who’s Afraid of Virginia Woolf?
  d. Jean Genet sin Balcony4. Performance: “All the World is a Stage?”
  a. Jerzy Grotowski* sin A spiller
  b. Richard Schechner sin axiomer
  c. Oscar Wilde og Andy Kaufman sin performance(?) 

Prosjekt: Utforme og presentere små scener med en produksjons visjon og et regikonsept som ta for seg spørsmål om meningen med livet. 

kommer: minoriteter i teaterhistoriet

tverfaglig prosjekter