Teaterproduksjon 1

For Rens elever:

Pensum: fagbok Teaterproduksjon 1 og 2, samt relevant emner her på nettsiden (se meny til høyre under TIP2 kapittel)
NB: Vurdering i faget er basert på en mappelevering som må holdes à jour!

TEATERPRODUKSJON 1 FRAMGANGSMÅTE

NB: Dette er hvordan jeg velger å organisere  pensum materiale i en produksjonsprosess. J
eg presenterer innblikk i – og muligheter til å anvende flere teaterpedagogers teknikker, samt tradisjonsbasert teknikker fra min erfaring i utdanning og i praksis.

Jeg påstår IKKE at dette er en fasit for en framgangsmåte for skuespillere. Andre lærer/regissører vil har andre perspektiver og prosesser som er like verdifullt (kanskje mer).

Kunstnere skal alltid lære, sortere, forske, eksperimentere, og til slutt kombinere og nyttiggjøre teknikker i nytt særpreget konstellasjoner.

Være tålmodig og åpent til nye læringsmuligheter hele livet.


DET ORGANISATORISKE:

I Teaterproduksjon 1 skal man fokusere stort sett på å ta imot instruks/regi og jobbe med din ferdigheter som skuespiller*.

Hva er «sentrale ferdigheter innen skuespillerarbeid»?

 1. forestillingsevne
 2. stemmebruk/muntlig ekspressivitet
 3. kroppens ekspressivitet
 4. tilstedeværelse
 5. rom forståelse
 6. samspill
 7. forestillingsevner

Dette pedagogisk fokus gjøre at vi skal ha en hierarkiske organisasjonsmodell i Teaterproduksjon 1.

Neste år får dere mer ansvar og det er viktig å få et innblikk i det som kommer.

Jeg som regissør skal utarbeide et regikonsept og visjon for forestillinger i år. Og det innebærer at jeg også bestemmer sjanger og spillestil.

Jeg skal gjennomføre eller delegere de følgende administrative oppgaver:

 • framdrifts-, produksjonsplan
 • cue lists” for teknikker
 • søknader for økonomiske støtte
 • budsjett og regnskap
 • markedsføring og billettsalg

*Dere har også tildelt arbeidsområder for “backstage” oppgaver. Men dere lærer mer detaljer om arbeidsområder i Teaterproduksjon fordypning 1 og teaterkompaniet.


INNØVING

Oppvarming ritualer bør inkludere:

Fokus: her og nå (avspenning)

Kropp og Stemme

Samspill, samarbeid, “soft fokus” (kommunikasjon)

Åpenhet (avvæpning, medspill og fantasi)

Tekst basert forestilling
innen sjanger psykologisk realisme:

Ensemble arbeid 1 Tillit og fokus – praktiske øvelser i timen vil være på timens referat

Ensemble arbeid  2 “Soft focus” og rom-bevissthet: Bogarts Viewpoints

*

Rollearbeid Del 1 Den indre stemmen: Stanislavski, Penka

Rollearbeid Del 2 Den spesifikk, ekspressiv kropp: Meyerhold, Chekhov, Adler

*

Scenearbeid Del 1 Cohens GOAT, “beats undertekst: Meisner, andre øvelser i timen

Scenearbeid Del 2 Practical Aesthetics

Scenearbeid Del 3 “Arrangement of beats”, Arrangement/”Blocking

Scenearbeid Del 4 Dynamikk: Cory Cohen, Lecoq, Laban

 

Devising og  fysisk teater:

NOTAT OM DEVISING 

 Devise betyr: påfunn, oppfinnelse 

Devising er en holdning til hvordan man lager teater.  

Devising som metode 

 • Basert på impuls fra tekst/musikk/bilder/debatter/undersøkelser 
 • Krever research omkring tema, form og uttrykk 
 • Vektlegger prosessen som et laboratoriet, men skal fram til et fixert produkt 
 • Utforsker form og innhold underveis 
 • Arbeider i en åpen prosess hvor nye impulser hentes inn utifra komposisjonspronsipper og et etablert grunnkonsept 

I

…tillegg til det som er ovenfor

 

Begreper til fysisk (eller korporal-) teater

Begreper og visuelle grep fra billedkunst

Kontakt improvisasjon

Frantic Assembly Method


GJENNOMFØRING AV KONSEPT OG ISCENESETTELSE:  TP begrep tre-4

Regissøren har ansvar for å bestemme:


PRODUKSJONS MØTER OG LOGGSKRIVING

Standard sakslist for produksjons møter (referat skal skrives)

Loggskriving med drøfting.


“POST MORTEM”

En vurdering av prosessen og gjennomføring: sakslist