Om siden

cropped-18315_211664605636295_2119470034_nSiden er utviklet av Ren Powell, PhD. Drama- og teaterlærer på Vågen vgs. i Sandnes, Norge – for egen undervisning men med tanke på delekultur innen fagkrets. 

Jeg har gjort mitt best å henvise til gode kilder, samt respektere opphavsrettigheter. 

Nettsiden samt mine egne bilder og diagram ligger under Creative Commons Copyright.

Denne reklame-fri platform er sponset av Vågen vgs. i Rogaland Fylke.

If you are an instructor – or a student in another program – and have found this compendium helpful, I would appreciate it if you would take the time to let me know. I would also be grateful for information regarding broken links or editing mistakes. 

Ren Powell


(Elev? Kontakt meg via Teams eller Outlook epost.) Ellers –