Litteraturliste

Når kilder er ikke henvist på nettsiden, disse kilder gjelder:

Brockett, Oscar G. (1995): History of the Theatre. London: Allyn og Bacon

Fischer-Lichte, Erika (2014). The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies. London: Routledge.

Gatland , red.(1998). Teater  teori: klassiske og moderne tekster.

Roose-Evans, James (1970). Experimental Theatre: From Stanislavsky to Peter Brook. New York: Universe Books.

Schechner, Richard (1973). Environmental Theater. New York: Hawthorn Books.